VITO geaccrediteerd voor emissietesten

Om gezondheidsredenen legt Europa steeds strengere emissienormen op voor bouwmaterialen en andere producten die we binnenshuis gebruiken. Productemissiemetingen worden daardoor almaar belangrijker. Sinds 2014 is VITO BELAC-geaccrediteerd voor de nieuwste Europese testmethode voor bouwmaterialen en coatings.

Het is voor Europese producenten van bouwmaterialen geen optie meer om producten op de markt te brengen die ongecontroleerd vluchtige organische stoffen (VOS) uitstoten. Verschillende lidstaten leggen hiervoor strenge normen op. De Europese Commissie timmert aan een gemeenschappelijk beleidskader. In het najaar van 2013 schreef Europa een nieuwe horizontale testnorm uit, CEN/TS 16516: de opstap naar uniforme Europese VOS-emissieklassen.

De nieuwe testmethode wordt de komende jaren in heel Europa de standaard voor emissietesten op bouwmaterialen en coatings. VITO behaalde in 2014 de Belgische BELAC-accreditatie om de testmethode toe te passen. Ze beschikt hiervoor over een reeks emissietestkamers van verschillende groottes en ook toestellen voor de identificatie, meting en online monitoring van de verontreinigde stoffen die bouwproducten uitstoten. Ook andere gebruiksproducten kunnen getest worden, zoals geurkaarsen, olielampen, wierook, meubels of automobielproducten.

In haar gespecialiseerde testkamers kan VITO ook het luchtzuiverende potentieel van bouwmaterialen bepalen. Proefobjecten in de testkamers worden daarbij blootgesteld aan testatmosferen die verschillende polluenten in diverse concentraties kunnen bevatten.

Wat doet VITO?

In haar competentiecentrum voor productemissie bepaalt VITO de uitstoot van (semi-)vluchtige organische stoffen door bouwmaterialen, meubilair en gebruiksproducten. In opdracht van industriële klanten voert ze gerichte tests uit tijdens de fase van productontwikkeling en -design. VITO ontwikkelt op maat gemaakte testpakketten, test of een product voldoet aan de geldende regelgeving en geeft advies aan bedrijven die hun producten willen labelen.

De nieuwe testmethode wordt de komende jaren in heel Europa de standaard voor emissietesten op bouwmaterialen en coatings.