Visie

2014 begon met de verwachting dat de economie zou oppikken maar met uitzondering van de Verenigde Staten, grotendeels gedreven door de shalegas- en -olieontwikkeling, China met de laagste economische groei in 25 jaar en in sommige Afrikaanse landen was er van groei weinig sprake, zeker niet in Europa en België maar ook niet in bv. Duitsland.

Lawrence Summers, Harvard-econoom en Amerikaans minister van Financiën onder president Clinton, heeft in dit verband het begrip ‘secular stagnation’ in de mond genomen: innovatie en ontwikkeling zoals die de voorbije decennia worden gepromoot met het triple helix-model, zorgen niet meer voor economische groei. En waar er al sprake is van een stijgende economische waarde, is dat niet langer een garantie voor meer jobs. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de ICT- en dotcom-bedrijven. Alibaba, de Chinese e-commercegroep die in 2014 een spectaculair debuut maakte op de New York Stock Exchange, stelt wereldwijd ‘maar’ 20.000 mensen te werk. En met minder dan 50.000 werknemers elk hebben de Amerikaanse reuzen van de moderne tech-economie, Google en Facebook, slechts een fractie van het personeelsbestand dat de industriële giganten van de 20e eeuw ooit hadden. Er wordt in de ‘nieuwe’ economie met andere woorden veel financiële waarde gecreëerd, maar verhoudingsgewijs weinig werkgelegenheid. Een tendens die ook zichtbaar is in de maakindustrie: zo werd Oculus VR, een maker van virtual-reality-headsets met slechts 75 medewerkers, in 2014 door Facebook gekocht voor 2 miljard dollar. Foxconn, lang het symbool van China’s productie-economie, had op een gegeven moment 1,5 miljoen personeelsleden in dienst, hoofdzakelijk om elektronica voor de westerse markt te assembleren. Maar met de stijgende arbeidskosten worden nu ook in China arbeidskrachten omgeruild voor robots.

Bedrijven dienen opnieuw meer te innoveren en voor werkgelegenheid te zorgen. Dit samenspel van innovatie en werkgelegenheid kan wel nog in de ‘traditionele’ sectoren. Eén man, George P. Mitchell, heeft in 10 jaar tijd en met slechts 6 miljoen dollar het fracking-procedé doorontwikkeld en gecommercialiseerd, wat leidde tot de economische groei die we nu meemaken in de Verenigde Staten en een sterk gewijzigd wereldbeeld qua energieproductie en -afhankelijkheid. Ook Elon Musk ─ maker van elektrische voertuigen met zijn firma Tesla Motors ─ bewijst dat het wel degelijk bedrijven zijn die innoveren en zorgen voor technologische doorbraken die zichtbaar zijn in het dagelijkse leven.

Cleantech en duurzaamheid bieden dus wél nog perspectief op zowel economische meerwaarde als blijvende werkgelegenheid. VITO is ideaal geplaatst om beide opportuniteiten te grijpen, met haar duurzame cleantech-expertise inzake energie, chemie, materiaalbeheer, landontwikkeling en gezondheidszorg, en zo de spil te worden van het nieuwe clusterbeleid van de Vlaamse regering, en vertrekkende vanuit de eigen cleantech-sterktes.

De rol van VITO voor de komende jaren is duidelijk:

  • Bedrijven blijven ondersteunen door de ontwikkeling en overdracht van kennis;
  • Het economisch weefsel in Vlaanderen versterken door specifiek KMO’s te benaderen en innovatieve concepten aan te bieden aan ondernemers;
  • Het verhogen van bijkomende middelen door internationaal contractonderzoek, een stijgende aanwezigheid in de groeilanden en het aantrekken van internationaal talent.

VITO heeft in 2014 weer enkele mooie resultaten neergezet met een verder stijgend budget en een voorlopig recordaantal SCI-papers en patentaanvragen. Met dit jaarverslag vertellen we u met plezier over de verwezenlijkingen en aspiraties van VITO in 2014.

Em. prof. dr. Harry Martens
Voorzitter raad van bestuur VITO

 

 

Raad van bestuur
Voorzitter: Em. prof. dr. Harry Martens
Leden: em. prof. dr. Harry Martens, ir. Dirk Fransaer, prof.dr. ir. Joris De Schutter, ing. Koen Kennis, dhr. Frank Gérard, dhr. Michel Meeus, mevr. Claire Renders, mevr. Ann Verreth, ir. Ingrid Vanden Berghe, dr. Marie Claire Van de Velde, dr. Bartel Van de Walle
Regeringscommissarissen: Mevr. Nele Roobrouck, Dhr. Tim Moens

Directiecomité
Ir. Dirk Fransaer (gedelegeerd bestuurder), dr.ir. Gerrit Jan Schaeffer (onderzoeksdirecteur), dr. Walter Eevers (directeur Valorisatie en strategische samenwerking) en Agnes Bosmans (directeur Human Resources en Algemene Diensten).

Cleantech en duurzaamheid bieden perspectief op zowel economische meerwaarde als blijvende werkgelegenheid. VITO is hiervoor de ideale partner.
Em. prof. dr. Harry Martens
Voorzitter raad van bestuur VITO