Ontwikkeling van medewerkers

Elke werknemer van VITO wordt aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Nieuwe vaardigheden opdoen, expertise bijschaven of specifieke competenties ontwikkelen: iedere medewerker kiest een opleidingstraject op maat.

Met aangepaste opleidingen en vormingsprogramma’s zet VITO in op nieuwe competentiesets, specialisatie en onderscheiding. In het vormingsaanbod zitten niet alleen vaktechnische opleidingen vervat, maar ook training in commerciële en managementskills en aspecten als teamontwikkeling en talen.

In 2014 werden 13.558 opleidingsuren gevolgd door onze werknemers; het ging hier om een bijkomende (formele) opleiding. Vooral in vaktechnische opleidingen werd geïnvesteerd, zo was de helft van de gevolgde opleidingsuren besteed aan een vaktechnische opleiding. Daarnaast biedt VITO haar medewerkers ook leermomenten ‘on-the-job’: projectbegeleiding, gerichte opdrachten, uitwisselingstrajecten, …

In 2014 werden 13.558 opleidingsuren gevolgd door onze werknemers; het ging hier om een bijkomende (formele) opleiding.