Hoe de transitie naar duurzame steden versnellen?

Hoe kunnen we de transitie naar duurzame steden het best doen slagen? Het Europese onderzoeksproject Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability (ARTS) onderzoekt hoe initiatieven in Brighton, Budapest, Dresden, Stockholm en Genk duurzaamheidstransities versnellen.

Via ARTS bundelen 10 Europese kennisinstellingen hun krachten om te achterhalen hoe de omslag naar een duurzame stad versneld kan worden. In vijf Europese steden onderzoeken de partners, in samenspraak met verschillende lokale stakeholders, mechanismen en strategieën die fundamenteel zijn voor het in de praktijk brengen van meer duurzame manieren van denken, doen en organiseren. Om die te identificeren, bestuderen de onderzoekers bestaande transitie-initiatieven in de vijf steden en verkennen ze samen met (lokale) overheden en burgers hoe de transitie naar duurzaamheid in de stad nog versneld kan worden.

De ARTS-partners zijn ervan overtuigd dat niet enkel technologie de overgang naar duurzaamheid zal doen slagen. Ook sociale innovatie is aan de orde, door nieuwe vormen van organisatie, innovatieve samenwerkingen en een andere logica om waarde te creëren.

Via co-creatie zal een roadmap worden opgesteld om versnelling in de praktijk te brengen. De onderzoekers zullen ook tools ontwerpen die bijdragen tot de duurzaamheidstransitie.

Wat doet VITO?

VITO focust zich samen met DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) op de stad Genk. Diverse duurzaamheidsinitiatieven, zoals het Genkse bijenplan of de gemeenschapsmunt ‘De zetjes’ worden onder de loep genomen.

ARTS: facts & figures
  • 5 Europese partnersteden, 10 kennisinstellingen, 30 wetenschappers
  • Looptijd: december 2013 – december 2016
  • Budget: € 3.000.000
De ARTS-partners zijn ervan overtuigd dat niet enkel technologie de overgang naar duurzaamheid zal doen slagen. Ook sociale innovatie is aan de orde, door nieuwe vormen van organisatie, innovatieve samenwerkingen en een andere logica om waarde te creëren.