VITO zet krijtlijnen Vlaamse metaalrecyclage uit

In opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bracht VITO in een rapport de Vlaamse sector van de metaalrecyclage in kaart. In het rapport zetten de onderzoekers ook de krachtlijnen voor de toekomst uit: waarin moet de sector investeren om tegen 2020 tot de Europese top te behoren?

In het kader van het Vlaams Materialenprogramma (VMP) hielden onderzoekers van VITO en de KU Leuven de metaalrecyclage in Vlaanderen tegen het licht. Ze brachten de meerwaarde van de bestaande metaalrecyclagecluster op het vlak van economie, innovatie en milieu in kaart.

VITO toonde aan dat de Vlaamse metaalrecyclagesector een unieke positie vervult, met sterke industriële spelers, een performant inzamelings- en sorteerbeleid, een vooruitstrevende overheid en een sterk onderzoeksveld. Dat werd in december 2014 ook internationaal erkend: toen kreeg Vlaanderen een van de zes regionale expertisecentra voor de nieuwe Europese kennis- en innovatiecommunity voor grondstoffen (EIT KIC Raw Materials) toegewezen.

Wat doet VITO?

In een projectplan bij het rapport zet VITO drie toekomstige krachtlijnen voor het Vlaams Materialenpro-gramma uit:

  1. De bestaande recyclagecluster bestendigen en versterken
  2. De kennis en technologische ontwikkeling rond de recyclage van metalen uit complexe stromen verdiepen, met als ambitie om tegen 2020 tot de Europese top te behoren
  3. De strategische samenwerking met andere sectoren versterken om de impact op de volledige metaalkringloop te vergroten en de economische groei aan te wakkeren

Het rapport van VITO en de KU Leuven wordt door het Vlaams Materialenprogramma gebruikt om verder richting te geven aan de samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Daardoor kan de Vlaamse metaalrecyclagecluster haar rol in de circulaire economie blijven versterken, zowel in Vlaanderen als internationaal.

VITO toonde aan dat de Vlaamse metaalrecyclagesector een unieke positie vervult, met sterke industriële spelers, een performant inzamelings- en sorteerbeleid, een vooruitstrevende overheid en een sterk onderzoeksveld.