Nanofiltratie zorgt voor hergebruik van reststroom bij drinkwaterproductie

In samenwerking met De Watergroep zoekt VITO naar optimalisaties voor de drinkwaterproductie in Vlaanderen. Een pilootinstallatie in Kluizen, die water zuivert aan de hand van innovatieve ionenuitwisseling, is alvast een veelbelovende stap naar een meer duurzame bedrijfsvoering door een vermindering van het chemicaliënverbruik. VITO onderzoekt bovendien of de afvalstroom die bij deze behandeling vrijkomt, nadien hergebruikt kan worden.

In het drinkwaterproductiecentrum van het Oost-Vlaamse Kluizen wordt oppervlaktewater op experimentele basis behandeld met een ionenwisselaar. De installatie is gevuld met kunsthars, waarmee De Watergroep ongewenste organische stoffen uit het water verwijdert door ze uit te wisselen met minder schadelijke ionen. Daardoor kan er worden bespaard op chemicaliën en wordt er minder afvalslib geproduceerd in latere behandelingsstappen. Wel moet de ionenwisselaar op regelmatige basis geregenereerd worden met een zoutoplossing, die organische stoffen uit het kunsthars verwijdert. In het kader van het Belgisch-Nederlandse project OperAqua gaat VITO na hoe de reststroom (regeneraat) van het regeneratieproces, die rijk is aan zout en organische stoffen, optimaal gevaloriseerd kan worden.

Uit het onderzoek in Kluizen blijkt dat het regeneraat het beste behandeld wordt via nanofiltratie en elektrodialyse, om zouten en organische resten van elkaar te scheiden en uit te zuiveren. Het zout kan hergebruikt worden voor regeneratie, de organische resten mogelijk als bodemverbeteraar.

Wat doet VITO?

De komende jaren voert VITO ook piloottesten uit in het West-Vlaamse waterwinningsgebied De Blankaart (tussen Oostvleteren en Diksmuide). Daar worden nanofiltratie en elektrodialyse verder afgetoetst en geoptimaliseerd.

OperAqua: facts & figures
  • Looptijd: juni 2013 - december 2015
Uit het onderzoek in Kluizen blijkt dat het regeneraat het beste behandeld wordt via nanofiltratie en elektrodialyse, om zouten en organische resten van elkaar te scheiden en uit te zuiveren.