Kan de Vlaamse voedingsindustrie milieuneutraal worden tegen 2030?

VITO, IDEA Consult en de KU Leuven hebben in 2014 – samen met verschillende stakeholders, en in opdracht van het Vlaamse departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie – nagegaan of een milieuneutrale Vlaamse voedingsindustrie technisch en economisch haalbaar is.

Met meer dan 6.500 ondernemingen is de voedingsindustrie de tweede grootste industriële werkgever in Vlaanderen. In een diepgaande studie gingen VITO, IDEA Consult en de KU Leuven in 2014 na of de Vlaamse voedingssector tegen 2030 milieuneutraal kan worden, zowel qua water-, energie- als afvalverbruik. De studie wees uit dat dit niet zomaar mogelijk is. De huidige technieken zijn ontoereikend om tot milieuneutraliteit te komen op een economisch haalbare manier, ook niet wanneer rekening gehouden wordt met compenserende maatregelen.

Wat doet VITO?

VITO stond in voor de onderbouwing van de neutraliteitsconcepten, de nulmeting en het inventariseren van de technische maatregelen. Gelet op de resultaten van de haalbaarheidsstudie vraagt VITO de Vlaamse overheid een juiste afweging te maken tussen maatregelen voor energie, water en afval. VITO sluit niet uit dat nieuwe technische doorbraken of het herbekijken van voedingsproducten en -gewoonten milieuneutraliteit de volgende 10 tot 20 jaar kunnen versnellen.

Met meer dan 6.500 ondernemingen is de voedingsindustrie de tweede grootste industriële werkgever in Vlaanderen.