IJzerrijk afval wordt hoogwaardig gerecycleerd

IJzerrijke afvalstromen uit verschillende industriële processen worden nog steeds grotendeels gestort of gebruikt in laagwaardige bouwtoepassingen. Nochtans bevatten deze stromen heel wat waardevolle metalen die herwonnen kunnen worden, en ook het residu kan op een vernieuwende manier worden hergebruikt.

Recyclage van ijzerrijke afvalstromen kan een grote impact hebben op het totale industriële landschap. In het MaxiVIA-project, gefinancierd door het MIP (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform), ontwikkelt VITO samen met Vlaamse partners innovatieve routes voor de hoogwaardige inzet van deze materialen. De partners willen niet alleen waardevolle metalen herwinnen aan de hand van verfijnde scheidingstechnologieën, ook de bulk van het materiaal wil het gepast valoriseren.

Wat doet VITO?

VITO ontwikkelt valorisatietechnieken waarmee bedrijven ijzerrijke afvalstromen duurzaam kunnen hergebruiken:

  • de voorbehandeling van industriële afvalstromen via (para-)magnetische scheiding om ijzerrijke fracties te herwinnen;
  • de toepassing van hydrometallurgische extractiemethoden om waardevolle en kritieke metalen (Zn, Pb, Sn en Sb) uit de afvalstromen te herwinnen.
MaxiVIA: facts & figures
  • Partnerproject van 4 Vlaamse bedrijven (Antwerpse Zand Recyclage, Campine Recycling, Daniël Cardinael & Co Comm en Jacobs NV), 1 middenveldorganisatie (Plan C) en 2 onderzoeksinstellingen (VITO en KU Leuven).
  • Looptijd: februari 2015 – januari 2017
  • Budget: € 800.335, waarvan het MIP € 595.755 bijdraagt
Recyclage van ijzerrijke afvalstromen kan een grote impact hebben op het totale industriële landschap.