ONZE VISIE OP MATERIALEN

De uitdaging?

"We gebruiken wereldwijd steeds meer grondstoffen en hulpbronnen, waardoor die almaar schaarser worden. In heel Europa en ook in Vlaanderen wordt daarom werk gemaakt van de kringloopeconomie. In zo'n economie wordt afval zo goed als mogelijk vermeden door herstel, hergebruik en een beter ontwerp van producten. Er blijven wel afvalstromen, en ook daarvoor streven we naar het sluiten van de kringloop: het afval van het ene bedrijf vormt een grondstof voor het andere. Rond die kringloop ontstaat weer nieuwe bedrijvigheid. Een bijkomend voordeel is dat we banen creëren en de industriële sector nieuw leven inblazen."

Wat doet VITO?

"Dankzij technologische doorbraken kunnen we al heel wat industriële reststromen opwaarderen. VITO heeft verschillende bruikbare recyclageconcepten ontwikkeld, die in diverse industrietakken worden toegepast. Tot nog toe focusten we vooral op grote stromen met een lage valorisatiewaarde, zoals bouw- en sloopafval. Maar nu kijken we ook naar stromen die beperkter zijn in omvang, maar die nog waardevolle elementen bevatten én hoogwaardige toepassingen mogelijk maken. Hoogovenslakken zijn daar een voorbeeld van: waardevolle metalen zuiveren we uit, de resterende ‘matrixmaterialen’ verwerken we tot volwaardige bouwproducten.”

“In de bredere context inspireren en onderbouwen we het Vlaamse en Europese materialenbeleid met onze studies en modellen voor de overheid. Het doel: een succesvolle transitie naar de kringloopeconomie mogelijk maken. Het voorbije jaar ondersteunden we de Vlaamse overheid onder meer met nieuwe kennis over een milieuneutrale voedingsindustrie en de recyclagemogelijkheden van batterijen en metalen. Op Europees beleidsniveau brachten we voorstellen aan om het sluiten van kringlopen in de praktijk te brengen.”

“Met onze gerenommeerde laser- en plasmatechnologie richten we ons op een versterking van de maakindustrie in Vlaanderen. Onze lasergroep heeft de krachtige technologie van lasercladding in huis, met beloftevolle toepassingen op het gebied van 3D. VITO’s plasmagroep onderscheidt zich met industriële toepassingen in de biomedische sector, de wereld van de composieten en membranen en de textielsector.”

Ons onderzoek helpt de kringloopeconomie vooruit. Het ligt aan de basis van een innovatieve industrie, extra werkgelegenheid en economische groei.
Peter Vercaemst
Unit Manager Duurzaam Materialenbeheer