VMP

Een consortium van 15 Vlaamse kennis- en onderzoekspartners ijvert via het Vlaams Materialenprogramma (VMP) voor een duurzaam materialenbeheer. In het VMP werkt VITO nauw samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

Wat is het Vlaams Materialenprogramma?

Om de veelheid aan publieke en private initiatieven op het vlak van duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen te stroomlijnen, lanceerde de OVAM in 2012 het publiek-private Vlaams Materialenprogramma.

Het Vlaams Materialenprogramma combineert ambitieuze visievorming op lange termijn, beleidsrelevant onderzoek en actie op het terrein. Dat gebeurt respectievelijk binnen Plan C, het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) en Vlaams Materialenprogramma Agenda 2020, drie pijlers die elkaar versterken. VITO is een sleutelpartner binnen het SuMMa.

De Vlaamse afval-, materialen- en bodemsector behoort tot de Europese top, zowel beleidsmatig als technologisch. Dat is mede te danken aan de visie van de OVAM als beleidsvoorbereider en aan de expertise van VITO inzake duurzame innovaties.
Jorn Verbeeck
Transitiemanager Duurzaam Materialenbeheer voor de OVAM