VITO en de OVAM coördineren nieuw Europees kenniscentrum voor materialenbeheer

Sinds juli 2014 staan VITO en de OVAM aan het roer van een nieuw, grensoverschrijdend con-sortium. Het Europees Thematisch Centrum voor Afval en Materialen in een Groene Economie (ETC/WMGE) informeert beleidsmakers en het brede publiek over de overgang naar een kringloopeconomie in Europa.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) lanceerde in 2013 een oproep voor het opzetten van het ETC/WMGE, dat het EMA tussen 2014 en 2018 moet helpen om de focus te verleggen van afval- naar materialenbeleid. VITO diende hiervoor samen met de OVAM en een consortium van partners uit zes lidstaten een dossier in, dat door het EMA werd verkozen.

De experts van dit ETC/WMGE zullen onder andere Europese afval- en materiaalstatistieken bundelen, en op basis daarvan modellen en indicatoren voor een duurzaam materialenbeheer opstellen. Het Europees afvalmodel kan bijvoorbeeld door het ETC/WMGE worden gebruikt om een grootschalige analyse van het afvalbeleid in Europa te maken of om beleidsmaatregelen uit te werken die de kringloopsluiting bevorderen.

Wat doet VITO?

VITO en de OVAM bouwden de voorbije jaren een internationaal erkende expertise uit in duurzaam materialenbeheer. Hun samenwerking binnen het ETC/WMGE ligt in het verlengde van de doelstellingen van het Vlaams Materialenprogramma (VMP). De nadruk ligt daarbij niet langer op afval, wel op een innovatief beheer van grondstoffen en materialen.

ETC/WMGE in cijfers
  • Consortium van partners uit Duitsland, Italië, Tsjechië, Finland, het Verenigd Koninkrijk en België
  • Looptijd: juli 2014 – december 2018
  • Totale jaarlijkse Europese toelage van ongeveer € 1.000.000
De experts van dit ETC/WMGE zullen onder andere Europese afval- en materiaalstatistieken bundelen, en op basis daarvan modellen en indicatoren voor een duurzaam materialenbeheer opstellen.