Industriële reststromen krijgen nieuw leven

Met het MaRes-programma gaat VITO samen met andere Vlaamse partners op zoek naar slimme manieren om industriële reststromen te valoriseren. Het hanteert daarbij een ‘zero waste’-concept: elk onderdeel van de afvalstroom wordt opnieuw gebruikt.

Hoe meer grondstoffen we verbruiken, hoe minder het aanbod en hoe meer de vraag stijgt. Vlaamse industriële bedrijven willen die vicieuze cirkel doorbreken. Daarvoor richtten ze samen met de KU Leuven, de UGent en VITO het consortium MaRes op (Materials from solid and liquid industrial process Residues).

De MaRes-partners willen samen een pasklaar pakket ontwikkelen dat elke mogelijke industriële afvalstroom aan de juiste behandelingsmethodes koppelt. Zo zal elk onderdeel van de afvalberg, van metaalslakken tot bodemassen, zo goed mogelijk worden gevaloriseerd. Deze reststromen bevatten immers tal van waardevolle metalen, die bijvoorbeeld via magnetische scheiding kunnen worden teruggewonnen. Het residu wordt vervolgens gereinigd en kan worden hergebruikt als grondstof voor bouwmaterialen.

Wat doet VITO?

Als MaRes-partner speelt VITO haar expertise uit bij de toepassing van verschillende valorisatietechnieken:

  • het winnen van waardevolle grondstoffen uit waterige afvalstromen;
  • de voorbehandeling en fysische scheiding van vaste industriële afvalstromen. Deze processen worden geoptimaliseerd aan de hand van een rekenkundig model;
  • de behandeling van staalslakken met CO2 (carbonatatie) om nieuwe, duurzame bouwmaterialen te vervaardigen.
MaRes in cijfers
  • Partnerprgramma opgezet door 9 Vlaamse partners: KU Leuven, UGent, VITO, Umicore, Nyrstar, Recmix, Trevi, NV Bekaert en Marlux/VVM/CRH, binnen het Strategisch Initiatief Materialen SIM.
  • Gestart: oktober 2014
  • SIM-Flanders website: http://www.sim-flanders.be/research-program/mares
De MaRes-partners willen samen een pasklaar pakket ontwikkelen dat elke mogelijke industriële afvalstroom aan de juiste behandelingsmethodes koppelt.