Afvaldeeltjes worden nuttige zuurstofdragers

Door CO2 geconcentreerd op te vangen tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen fors reduceren. Daarvoor zijn zuurstofdragers nodig. Die minuscule deeltjes kunnen worden vervaardigd uit afvalstromen, en daarvoor levert VITO de nodige expertise.

Uit afvalstromen die rijk zijn aan ijzer, mangaan en calcium vervaardigt VITO samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele wereld zuurstofdragers. Die zorgen ervoor dat fossiele brandstof tijdens een verbrandingsproces niet rechtstreeks in aanraking komt met de lucht, zodat, na het condenseren van water, zuiver CO2 opgevangen wordt. Het hele procedé staat bekend als chemical looping combustion (CLC). Via het Europese partnerproject SUCCESS proberen 15 partners deze techniek nog verder te verfijnen.

Wat doet VITO?

De CLC-techniek maakt energieopwekking aanzienlijk duurzamer en geeft een nuttige herbestemming aan afvalstromen. VITO sproeidroogt de zuurstofdragers. Bovendien ontwikkelt ze een industrieel proces om zuurstofdragers en andere sferische deeltjes ter grootte van 100 micrometer volledig homogeen te maken.

SUCCESS in cijfers
  • Partnerproject van 15 internationale partners uit 10 landen
  • Looptijd: september 2013 – februari 2017
  • Budget: € 9.930.000, waarvan de Europese Unie € 7.089.000 bijdraagt
  • Doel: de productie van zuurstofdragers opvoeren tot multitonschaal, wat overeenkomt met een energe-tisch vermogen tot 10 megawatt.
Uit afvalstromen die rijk zijn aan ijzer, mangaan en calcium vervaardigt VITO samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele wereld zuurstofdragers.