Wereldwijd werk maken van duurzame landbouwmonitoring

Om alle monden te blijven voeden wordt landbouw steeds intensiever en wordt er steeds meer landbouwgrond aangesneden. Maar wat is het ecologische effect daarvan? In het kader van het Europese SIGMA-project zetten VITO en andere internationale partners wereldwijd hun expertise rond landbouwmonitoring in om op die vraag een antwoord te vinden.

Volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, moet de wereldwijde voedselproductie tegen 2050 met ten minste 70 % toenemen om de groeiende bevolking van eten te blijven voorzien. Inzetten op intensievere landbouw op bestaande en nieuwe landbouwgronden heeft onvermijdelijk een impact op het leefmilieu, maar hoe groot is die precies? Dat wil het SIGMA-project (Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture) becijferen. In het project bundelt VITO de krachten met 22 internationale onderzoeksinstellingen en bedrijven.

De SIGMA-partners ontwikkelen een geïntegreerde, globale landbouwkaart die kan worden gebruikt voor (duurzame) landbouwmonitoring. Samen met het JECAM-programma (Joint Experiment Crop Assessment and Monitoring) bouwt SIGMA in Europa, Afrika, China, Argentinië, Rusland en Oekraïne een netwerk van testsites uit waar in-situmetingen worden verricht. Op basis van de meetgegevens ─ over gewassen, bemestingsgraad, samenstelling van de ondergrond ─ stellen de SIGMA-partners gewasgroeimodellen op. Daarmee kunnen de wetenschappers lokale voorspellingen doen. Voor de opschaling van deze resultaten baseren ze zich op satellietbeelden, onder meer op de 100 meter-resolutiebeelden van de Belgische microsatelliet PROBA-V. Wat is de impact van de landbouwintensifiëring op de huidige en toekomstige klimaatveranderingsscenario’s? Tegen 2017 hopen de projectpartners een antwoord te kunnen geven op die vraag.

Wat doet VITO?

Naast de coördinatie van dit internationale project staat VITO in voor de verzameling van in-situdata in Vlaanderen. De analyse van tijdreeksen voor opbrengstvoorspellingen, op basis van satellietbeelden, is VITO’s expertise. Aan de hand van de verzamelde meetgegevens en satellietbeelden werkt ze mee aan de ontwikkeling van een portaalsite die informatie verschaft voor globale landbouwmonitoring en oogstvoorspellingen.

SIGMA: facts & figures
  • Partnerproject van 23 internationale onderzoeksinstellingen en (landbouw)bedrijven
  • Past in het Europese Zevende Kaderprogramma FP7
  • Looptijd: november 2013 – maart 2017
  • Budget: € 9.100.000
Inzetten op intensievere landbouw op bestaande en nieuwe landbouwgronden heeft onvermijdelijk een impact op het leefmilieu, maar hoe groot is die precies? Dat wil het SIGMA-project becijferen.

@VITObelgimu maps growth of #potato plants at #HighRes with #UAV's & new processing techniques bit.ly/SIGMA-news