VITO rolt watermonitoring uit naar het buitenland

De kwaliteit van het oppervlaktewater is op heel wat plaatsen in Vlaanderen nog ontoereikend. In het kader van EU LIFE+ werkte VITO samen met de Vlaamse Milieumaatschappij het project WEISS uit, dat mikt op een betere monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit. Op vraag van geïnteresseerde overheden wil VITO bekijken hoe het de systeemsoftware ook kan toepassen in landen zoals Vietnam, Turkije en China.

Op basis van meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde VITO met WEISS een informatiesysteem om afvloeiingen van verontreinigde stoffen naar het oppervlaktewater in kaart te brengen. Het gaat onder meer om zware metalen of pesticiden, afkomstig van landbouw of industrie. Tot een resolutie van 1 hectare zoekt het programma uit welke watergebieden in Vlaanderen polluenten bevatten en hoe die zich verhouden tot andere stoffen in het water. De tool is beschikbaar voor beleidsmakers in een handig online geoloket.

Vlaanderen gebruikt de tool sinds 2011, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sinds 2012, en in september 2014 is ook Wallonië gestart met een aangepaste toepassing. Ook in het buitenland groeit de interesse, meer bepaald vanuit Nederland, Zweden, Duitsland, Vietnam, Turkije en China.

Wat doet VITO?

VITO ontwikkelt de flexibele WEISS-software op maat van gebruikers, op basis van informatie van de VMM. Voor iedere polluent past het slimme algoritmes toe, die helpen om de waterverontreiniging te voorspellen. Momenteel wordt er met verschillende internationale overheden onderhandeld om ook daar met WEISS te gaan werken.

WEISS: facts & figures
  • Partnerproject van VITO en VMM, gefinancierd door LIFE +
  • Looptijd: januari 2010 – december 2013
Op vraag van geïnteresseerde overheden wil VITO bekijken hoe het de systeemsoftware ook kan toepassen in landen zoals Vietnam, Turkije en China.