Toegankelijk platform in de maak voor aardobservatiedata

VITO en haar Vlaamse partner Spacebel willen aardobservatiedata en tijdreeksen breder toegankelijk maken via een online platform. Beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven zullen er parameters kunnen instellen om producten en informatie op te vragen die ze nuttig kunnen gebruiken.

De technische mogelijkheden van aardobservatie nemen voortdurend toe. Zo verzamelden heel wat satellieten zoals SPOT-VEGETATION, MERIS of MODIS de voorbije jaren interessante tijdreeksen. In de toekomst zullen er nog meer satellietdata op steeds hogere resolutie ter beschikking zijn, dankzij satellieten als PROBA-V, Sentinel-2 en Sentinel-3.

Om die veelheid aan gegevens breed toegankelijk te maken, werken VITO en het Vlaamse Spacebel (gespecialiseerd in softwareontwikkeling voor aardobservatie) aan een online platform voor vegetatiemonitoring: ESE, kort voor European Support Environment Enhancements. Via het platform kunnen gebruikers informatie opvragen over vegetatiegroei, oogstvoorspellingen en andere parameters die ze zelf instellen. De input voor het platform komt zowel van actuele satellietbeelden als uit het VITO-archief voor aardobservatie, dat sinds 1998 satellietdata verzamelt en verwerkt. Een extra mogelijkheid is om via het ESE-platform nieuwe algoritmes voor observatiesoftware te testen. Via open standaarden kunnen de data van VITO simultaan verwerkt en vergeleken worden met observatiebeelden van andere providers.

Wat doet VITO?

VITO is verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het ESE-project. Ze maakte onder meer een overzicht van gebruiksmogelijkheden en benodigdheden voor het platform, ontwikkelt samen met Spacebel de software en zal het ESE-platform in 2015 demonstreren via drie pilootprojecten.

ESE: facts & figures
  • Partnerproject van VITO en Spacebel
  • Looptijd: november 2012 - december 2015
  • Budget: € 2.000.000
Via het platform kunnen gebruikers informatie opvragen over vegetatiegroei, oogstvoorspellingen en andere parameters die ze zelf instellen.