RuimteModel zoekt beste tracé voor Franse treinverbinding

Met behulp van RuimteModel Vlaanderen becijfert VITO de impact van veranderingen in ons landgebruik. Die kennis is broodnodig in een regio die over steeds minder benutbare ruimte beschikt. In 2014 ontwikkelden onderzoekers van VITO een aangepaste versie van het model voor de Franse spoorwegen.

De Vlaamse overheid ontwikkelt sinds 2011 een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De horizon van dat plan is 2050, maar de invulling staat momenteel nog niet vast. Het RuimteModel Vlaanderen, dat werd ontwikkeld door VITO, helpt de overheid om verschillende ruimtelijke scenario’s voor het nieuwe beleidsplan in kaart te brengen. Het RuimteModel vertrekt van de bestaande invulling en functies, maar houdt bij zijn voorspellingen eveneens rekening met demografische en economische trends en met mogelijke ontwikkelingen op het vlak van transport, energie en natuur.

Het RuimteModel heeft sinds kort nog een tweede toepassing gevonden. De Franse spoorwegnetbeheerder Réseau Ferré de France (RFF) plant de aanleg van een TGV-verbinding tussen Marseille en het noorden van Italië. Die passeert langs de Côte d’Azur en verschillende waardevolle natuurzones. Via een uitgekiend ruimtemodel wil RFF nagaan wat de beste locaties voor stations zijn en wat de milieu-impact van deze spoorlijn is. Het RuimteModel van VITO bleek daarvoor het meest geschikte instrument.

Wat doet VITO?

VITO verzamelt de data voor het RuimteModel, dat ze vervolgens toepast en van een gebruiksklare interface voor klanten en stakeholders voorziet. In het voorjaar van 2015 demonstreert VITO in Frankrijk de eerste versies van het RuimteModel voor de TGV-verbinding.

De Franse spoorwegnetbeheerder Réseau Ferré de France (RFF) plant de aanleg van een TGV-verbinding tussen Marseille en het noorden van Italië. Via een uitgekiend ruimtemodel wil RFF nagaan wat de beste locaties voor stations zijn en wat de milieu-impact van deze spoorlijn is.