Panorama- en laserbeelden brengen Vlaamse binnenwateren in kaart

De RIS-index van Vlaamse binnenvaartkaarten, een elektronische atlas voor binnenschippers, was in het voorjaar van 2013 aan een update toe. Een cameraboot van landmeterskantoor TECCON voer de binnenwateren af; VITO vertaalde de camerabeelden naar een handig instrument. Schippers kunnen de kaarten downloaden en gebruiken bij navigatie.

In het voorjaar van 2013 kreeg landmeterskantoor TECCON bvba van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV de opdracht om basisgegevens te verzamelen waarmee de elektronische vaarkaarten van de Vlaamse binnenwateren geactualiseerd konden worden. TECCON rustte een cameraboot uit met verschillende observatiecamera’s, die sluizen, bruggen, oevers en de rivieromgeving op beeld vastlegden. Het vaartuig ging de rivieren langs beide oevers af. Via panoramacamera’s werd de volledige omgeving van de boot vastgelegd. Lasergestuurde LIDAR-technologie (LIght Detection And Ranging) maakte het mogelijk om ook exacte afstanden en hoogtes op beeld vast te leggen.

De foto’s en laserbeelden werden gebruikt voor een update van de digitale binnenvaartkaarten. De data zijn echter ook voor andere beleidsdomeinen (openbare werken, geotechniek, toerisme, …) zeer nuttig. Daarom beslisten nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV om de brongegevens (foto’s en laserbeelden) online toegankelijk te maken. Daarbij verleende VITO haar expertise.

Wat doet VITO?

VITO ontwikkelde op basis van de brongegevens een online platform, dat breed toegankelijk is. Gebruikers kunnen deze databank raadplegen en de parameters uitlichten die voor hen nuttig zijn. VITO verfijnde hiervoor de software, die diverse mogelijkheden biedt: panorama- en laserbeelden raadplegen, digitale 3D-metingen, volumeberekening, 3D-profielextractie, …

VITO vertaalde de camerabeelden naar een handig instrument. Schippers kunnen de kaarten downloaden en gebruiken bij navigatie.