Ozonschade aan vegetatie wordt overzichtelijk dankzij computermodel

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij ontwikkelde VITO een computermodel om ozonschade aan vegetatie beter te monitoren. De nieuwe methode werkt niet langer op basis van ozonmetingen in de lucht, maar kijkt op het niveau van het blad.

Ozon (O3) is schadelijk voor de groei van planten en bomen. Niet alleen is de stof in grote hoeveelheden toxisch; heel wat planten beschermen zich ook intensief tegen hoge ozonwaarden, waardoor ze onnodig energie verspillen. De impact van ozonschade op vegetatie en landbouwgewassen werd jarenlang niet nauwkeurig genoeg ingeschat, aangezien wetenschappers naar ozonconcentraties in de atmosfeer keken en die cijfers projecteerden op de planten. De afgelopen 10 jaar kijken ze echter ook op bladniveau, wat de inschatting van ozonschade op vegetatie veel realistischer maakt. De focus ligt daarbij op de hoeveelheid ozon die huidmondjes bij hoge waarden in de atmosfeer opnemen. Een nieuw conceptueel model, dat VITO in samenwerking met de VMM uitdacht, bouwt voort op deze visie om ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen accuraat te kunnen monitoren.

Wat doet VITO?

Om de verouderde methode bij te stellen, voerde VITO een onderzoek in twee fasen. Eerst wees een literatuurstudie uit welke modellen en rekenmethodes zich het best leenden voor een accuraat computermodel. Vervolgens ontwikkelden de onderzoekers zo'n conceptueel model op maat van het bos- en landbouwareaal in België, aangevuld met data van het internationale ozonnetwerk van de Verenigde Naties. 

Ozonmonitoring: facts & figures
  • Partnerproject van de Vlaamse Milieumaatschappij, CODA-CERVA en VITO
Het nieuwe conceptuele model bouwt voort op onze visie om ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen accuraat te kunnen monitoren