Nieuw model volgt luchtkwaliteit in China op de voet

De industrialisering van China, een economische reus in wording, zet een domper op de lokale luchtkwaliteit. In het kader van het MarcoPolo-programma ontwikkelde VITO in een internationaal consortium voor de Chinese overheid een model om de luchtkwaliteit op dagelijkse basis te monitoren.

Het MarcoPolo-programma heeft als doel om een databank met metingen van luchtkwaliteit aan te leggen, die gebruikt kan worden om voorspellende luchtkwaliteitsmodellen aan te maken. De data worden vergaard door satellieten die de uitstoot van broeikasgassen (zowel van menselijke als biologische oorsprong) en vervuilende stoffen registreren. Eind 2014 presenteerden de consortiumpartners de eerste toepassingen van MarcoPolo. Voortaan is het bijvoorbeeld mogelijk om voor geheel China een- of tweedaagse luchtvoorspellingen uit te voeren. Op basis daarvan kunnen lokale beleidsmakers een smogalarm afkondigen en maatregelen nemen, zoals een snelheidsbeperking voor automobilisten.

Wat doet VITO?

VITO heeft een grote expertise in het ontwikkelen van modellen die de luchtkwaliteit in kaart brengen. Ze bouwt daarbij voort op het zelf ontwikkelde Air Emission Inventory Support System. Dat systeem helpt overheden en andere belanghebbenden om emissies op te tekenen en de luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen.

MarcoPolo: facts & figures
  • Partnerproject van 15 internationale kennis- en onderzoeksinstellingen uit 8 landen
Voortaan is het mogelijk om voor geheel China een- of tweedaagse luchtvoorspellingen uit te voeren. Op basis daarvan kunnen lokale beleidsmakers een smogalarm afkondigen en maatregelen nemen.