MARS-programma voor landbouwmonitoring krijgt opnieuw verlengstuk

Dankzij het MARS-programma van de Europese Commissie wordt landbouw in Europa al jarenlang ondersteund door aardobservatie. In 2014 was het programma al aan zijn vierde generatie toe, maar het doel blijft hetzelfde: Europese beleidsmakers informeren over van de toestand van de voornaamste landbouwgewassen in Europa en wereldwijd.

Om de statistische monitoring van landbouwgewassen in de Europese lidstaten verder te verfijnen, lanceerde de Europese Commissie in 2000 het MARSOP-programma (Monitoring Agricultural ResourceS - OPerational). Sindsdien is een consortium van partners aan de slag met data van diverse satellieten: SPOT-VEGETATION, NOAA-AVHRR, METOP-AVHRR, MODIS en METEOSAT. Op basis van tiendaagse satellietbeelden worden vegetatiemodellen opgesteld. Die modellen helpen de Europese Commissie onder meer bij de prijszetting van tarwe, de aanpassing van import- en exportschema’s, de praktische ondersteuning van Europese landbouwers of de uitwerking van voedselhulpprogramma’s.

MARSOP-3 eindigde in april 2014. In februari 2014 startte het nieuwe, tweejarige MARSOP-4 met dezelfde insteek.

Wat doet VITO?

VITO verzamelt de data van de Europese satellieten en vertaalt ze naar producten met nuttige gewas­informatie. In de loop der jaren werden verschillende meerjarige archieven opgebouwd (NOAA sinds 1981, VEGETATION/PROBA sinds 1998, … ). Om de tien dagen worden die archieven aangevuld met nieuwe gegevens, die onmiddellijk doorgestuurd worden naar de MARS-unit van het EU Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italië.

MARSOP4: facts & figures
  • ‘Framework Contract’ tussen VITO-TAP (Departement Teledetectie en Atmosferische Processen) en de Europese Commissie (JRC-MARS)
  • Looptijd: februari 2015 - januari 2019
  • Budget: € 2.200.000
Op basis van tiendaagse satellietbeelden worden vegetatiemodellen opgesteld. Die modellen helpen de Europese Commissie onder meer bij de prijszetting van tarwe, de aanpassing van import- en exportschema’s, de praktische ondersteuning van Europese landbouwers of de uitwerking van voedselhulpprogramma’s.