Beïnvloeden invasieve exotische bomen en planten onze ecosystemen?

Via aardobservatie is het mogelijk om de invloed van invasieve exotische bomen en planten op een lokale biotoop te volgen. Maar welke invloed hebben deze exoten op het niveau van een volledig ecosysteem? Het Europese project DIARS zoekt het uit.

De partners van DIARS (Detection of Invasive plant species and Assessment of their impact on ecosystem properties through Remote Sensing) onderzoeken de invloed van zogenaamde exoten, de Amerikaanse vogelkers en een bladmossoort die eveneens aan een stevige opmars bezig is in West-Europa. Om beter te begrijpen hoe deze soorten het ecosysteem koloniseren, passen onderzoekers van een Amerikaanse en zeven Europese kennisinstellingen aardobservatie toe.

Met speciaal uitgeruste cameravliegtuigen wordt ingezoomd op 3 projectgebieden: het Duitse Waddeneiland Sylt, het heidegebied in het Belgische Averbode en het Noord-Franse bos van Compiègne. Met hyperspectrale APEX-camera (Airborne Prism EXperiment) werd van beide exoten een spectrale 'signatuur' gemaakt, terwijl LiDAR-laserbeelden (Light Detection And Ranging) de leefgebieden in 3D simuleren. Op basis van de luchtbeelden en aanvullende waarnemingen op het terrein gaan de onderzoekspartners na hoe de exoten gekarakteriseerd kunnen worden, waar ze precies voorkomen, en wat hun effect is op het omliggende ecosysteem.

Wat doet VITO?

VITO is projectcoördinator van DIARS. Ze organiseerde de cameravluchten en verwerkt de verzamelde data tot ecologische ruimtemodellen. Op basis van de APEX- en LiDAR-beelden en grondwaarnemingen stelt VITO een gelaagd beeld samen. Dat leert ecologen en beleidsmakers welke ecosystemen beïnvloed worden door invasieve exoten.

DIARS: facts & figures
  • Partnerproject van 8 Europese partners uit 5 landen
  • Past in het Europese ERA-Net BiodivERsA-programma
  • Looptijd: januari 2014 – januari 2018
  • Budget: € 1.100.000
Om beter te begrijpen hoe deze soorten het ecosysteem koloniseren, passen onderzoekers van een Amerikaanse en zeven Europese kennisinstellingen aardobservatie toe.