Syngenta

Met het softwarepakket Water Protect biedt VITO producenten van gewasbeschermingsmiddelen een digitale tool om hun producten in grondwater en oppervlaktewater in kaart te brengen. De focus ligt op een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in balans met het leefmilieu.

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) of pesticiden zijn niet meer weg te denken uit de moderne landbouw, maar tegelijk dient er aandacht te zijn voor het duurzaam gebruik ervan. Met het softwarepakket Water Protect biedt VITO aan GBM producenten een digitale monitoringtool die de GBM concentraties op een eenvoudige manier weergeeft. Water Protect werd ontwikkeld op vraag van en in samenwerking met de GBM industrie.

Het beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is van groot belang voor ons. Water Protect helpt ons monitoringgegevens inzichtelijk te maken en laat ons toe om doelgericht de waterkwaliteit te verbeteren.
Hans Willems
Regulatory Manager - Syngenta