Ruimte Vlaanderen

Het softwareprogramma Energieatlas, dat VITO in 2014 ontwikkelde, maakt in één oogopslag duidelijk waar ruimte beschikbaar gemaakt kan worden, om hernieuwbare energie te produceren.
Energieatlas is gegroeid uit het Europese LIFE+-project WEISS. Daarin ontwikkelden VITO en de Vlaamse Milieumaatschappij een informatiesysteem om het afvloeien van verontreinigde stoffen naar het oppervlaktewater in kaart te brengen. Van de tool werd ook een online geoloket gemaakt.
 

Onze zoektocht naar ruimte voor grootschalige productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen is bijzonder complex omwille van het intensieve gebruik van onze ruimte. De Dynamische EnergieAtlas, die VITO voor het doel ontwikkelde, laat ons toe om op een eenvoudige wijze en snel een groot aantal alternatieven op hun haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.
Els Willems
Beleidsmedewerker ruimtelijke netwerken, departement Ruimte Vlaanderen