Provincie Limburg

Met behulp van RuimteModel Vlaanderen becijfert VITO de impact van veranderingen in ons landgebruik. Die kennis is broodnodig in een regio die over steeds minder benutbare ruimte beschikt. In 2014 ontwikkelden VITO-onderzoekers een aangepaste versie van het model voor de Franse spoorwegen.

Voor het vinden van ruimte voor bijkomende regionale bedrijventerreinen heeft het RuimteModel Vlaanderen van VITO ons geholpen om op een systematische en wetenschappelijk onderbouwde wijze alle mogelijke locaties te screenen op een veelheid van criteria zoals die opgenomen zijn in ons Ruimtelijk Structuurplan Limburg, of, aangeleverd werden door de belanghebbenden in de Provincie.
Kristien Lefeber
Directeur Ruimtelijke Planning en Beleid, Provincie Limburg