Handige software volgt gewasbeschermingsmiddelen op

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) of pesticiden zijn niet meer weg te denken uit de moderne landbouw, maar tegelijk dient er aandacht te zijn voor het duurzaam gebruik ervan. Met het softwarepakket Water Protect biedt VITO aan GBM producenten een digitale monitoringtool die de GBM concentraties op een eenvoudige manier weergeeft. Water Protect werd ontwikkeld op vraag van en in samenwerking met de GBM industrie.

Met Water Protect maakt VITO metingen van GBM, die op het terrein verzameld worden door de milieu-overheden, op een eenvoudige manier beschikbaar via een handig en gedetailleerde online tool. De software genereert naast overzichtskaarten, ook rapporten en tijdreeksen rond de concentraties van GBM in grondwater en oppervlaktewater.

Wat doet VITO ?

Binnen haar productlijn CROPSYS ontwikkelde VITO het flexibele softwarepakket Water Protect en verfijnt het op maat van gebruikers. Het tweede deelprogramma binnen CROPSYS helpt om het afvloeien van GBM vanuit  landbouwgebied naar omliggend oppervlaktewater te beperken. Via concrete maatregelen, zoals het aanbrengen van grasbufferstroken, evalueert het waar de verspreiding van GBM voorkomen kan worden. Dat doet het onder meer via continue metingen in oppervlaktewater in een proeftuin in Sint-Truiden.

Een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in balans met het leefmilieu.