China leert in Europa hoe luchtvervuiling aan te pakken

In 2014 ontving VITO drie delegaties van Chinese ambtenaren en wetenschappers, die zich in Vlaanderen kwamen bijscholen over de aanpak van luchtvervuiling. Het uitwisselingsproject kwam tot stand via LIBOVITO, de Chinese joint venture van VITO en het Chinese Antipollution Environmental Engineering.

Luchtvervuiling is in groeiland China een acuut milieuprobleem. De Chinese overheid stippelde in 2013 de eerste doelstellingen rond luchtkwaliteit uit, maar beseft dat er in eigen land momenteel nog te weinig expertise bestaat om de luchtverontreiniging krachtdadig aan te pakken.

Lokale Chinese overheden stuurden in 2014 verschillende delegaties voor bijscholing naar Europa. Ze werden daarin geholpen door subsidies en de samenwerking met LIBOVITO, de Chinese joint venture van VITO en Antipollution Environmental Engineering, die zich specialiseert in onderzoek van lucht- en waterkwaliteit.

VITO ging met 3 delegaties – uit de industriesteden Jinan en Tianjin – bij verschillende bedrijven en organisaties in Vlaanderen op bezoek. De buitenlandse gasten kregen er tekst en uitleg over het beheer van de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Wat doet VITO?

VITO stelt voor de delegaties een flexibel opleidingspakket samen. De vorming neemt 3 weken in beslag en brengt de Chinese delegatieleden onder andere naar de Vlaamse Milieumaatschappij, het bedrijf The Sniffers (dat oplossingen aanbiedt voor het beheer van industriële emissies) en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. LIBOVITO onderhandelt momenteel met andere Chinese steden over het bezoek van bijkomende delegaties aan VITO en Vlaanderen.

Luchtvervuiling is in groeiland China een acuut milieuprobleem. De Chinese overheid stippelde in 2013 de eerste doelstellingen rond luchtkwaliteit uit, maar beseft dat er in eigen land momenteel nog te weinig expertise bestaat om de luchtverontreiniging krachtdadig aan te pakken.