Slimme atlas duidt ruimte aan voor hernieuwbare energie

In Vlaanderen is de open ruimte schaars. Toch moet onze regio ruimte beschikbaar maken om hernieuwbare energie te produceren. Het softwareprogramma Energieatlas, dat VITO in 2014 ontwikkelde, maakt in één oogopslag duidelijk waar dat kan.

Het nieuwe softwareprogramma is gegroeid uit het Europese LIFE+-project WEISS. Daarin ontwikkelden VITO en de Vlaamse Milieumaatschappij een informatiesysteem om het afvloeien van verontreinigde stoffen naar het oppervlaktewater in kaart te brengen. Van de tool werd ook een online geoloket gemaakt.

WEISS vormt de digitale onderbouw van Energieatlas, een computergestuurd model dat locaties voor hernieuwbare energie in Vlaanderen in kaart brengt. Het model laat zien waar zich in Vlaanderen momenteel al installaties voor hernieuwbare energie bevinden, en waar er in de toekomst nog bij kunnen komen. De combinatie van ruimtelijke kaarten, de lokalisering van bestaande energieproductiecentra en technische indicatoren rond de inplanting van nieuwe sites leidt tot een gelaagd beeld. Beleidsmakers kunnen de tool gebruiken om scenario’s rond hernieuwbare energie te verkennen.

Wat doet VITO?

De Energieatlas kwam tot stand in overleg met de Vlaamse overheid en tal van energieproducenten. Het model kan op maat van de klant worden afgesteld. Zo ontwikkelde VITO al specifieke atlassen voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Onze regio moet ruimte beschikbaar maken om hernieuwbare energie te produceren.