Onderzoekers leren innovatieve ideeën valoriseren

In 2014 startte VITO met een intern valorisatieprogramma, dat onderzoekers helpt bij het succesvol uitwerken en lanceren van een businessconcept.

Het nieuwe opleidingstraject begint met een innovatief idee, dat VITO-onderzoekers tijdens een idea fair voorstellen aan hun collega’s. Doorheen 2014 kregen onderzoekers alvast verschillende gelegenheden (Bootcamp@VITO, INSEAD Bootcamps of een opportunity recognition workshop) om hun ideeën verder uit te werken tot een marktgericht concept. De projecten werden indien mogelijk doorontwikkeld tot volwaardige spin-offs.

De geselecteerden voor het eerste initiatief, Bootcamp@VITO, werden tijdens het voorjaar van 2014 klaargestoomd door een groep van Vlerick Business School en het VITO Venture Development Team. Voor dit eerste initiatief kwam iFlux als de winnaar uit de bus. In dat project ontwikkelden onderzoekers een geïntegreerd meetinstrument dat het wisselende debiet van grondwater meet en in kaart brengt. Het doel van iFlux: een efficiëntere en betere sanering van verontreinigde gronden. Andere initiatieven werden begeleid door Antwerp Management School, de Franse INSEAD Business School en het Vlaamse digitale onderzoekscentrum iMinds. De onderzoekers toetsten hun idee bovendien af bij een jury van businessexperts (Deloitte Innovation, UHasselt, Microsoft Innovaton Center, iMinds, …) en durfkapitalisten (Qbic, Capital-E, …).

VITO wil innovatieve ideeën en concepten alle mogelijke kansen geven. Aansluitend bij het nieuwe valorisatieprogramma benoemde ze 8 ‘innovatiespotters’. Zij vormen binnen VITO het eerste aanspreekpunt om mogelijkheden tot valorisatie intern te verkennen.

VITO wil innovatieve ideeën en concepten alle mogelijke kansen geven.