Europese onderzoeksgemeenschap brengt biogebaseerde economie dichterbij

AERTO, een Europees samenwerkingsverband van onderzoeks- en technologie-instellingen, mikt voluit op de transitie naar een biogebaseerde economie. VITO is een van de AERTO-partners en levert innovatieve inzichten op het vlak van duurzame chemie.

Het onderzoeksnetwerk AERTO – voluit Associated European Research and Technology Organisations – kwam in 2012 voort uit EARTO (European Association of Research and Technology Organisations), een samenwerkingsverband van 7 Europese kennisinstellingen. Samen willen ze het Europese innovatiepotentieel aanscherpen door netwerking en uitwisseling van expertise. De afgelopen jaren werden er al onderzoeksprogramma’s afgerond rond windenergie op zee, energie-efficiënt bouwen en de valorisatie van afval.

In 2014 bouwde AERTO een nieuwe pijler op rond de transitie naar een biogebaseerde economie, AERTO-BBE (Biobased Economy), waarvoor het VITO als partner aantrok. VITO ontwikkelt en levert de chemische expertise: ze ontwikkelt verschillende technologieën die het mogelijk maken om de chemische sector niet langer te laten draaien op fossiele grondstoffen, maar op biomassa of hernieuwbare grondstoffen.

VITO werd om verschillende redenen lid van AERTO. Het samenwerkingsverband is in de eerste plaats een uitstekend kader voor de ontwikkeling van nieuwe technologische inzichten en voor het sluiten van bilaterale akkoorden. Daarnaast is het ook een springplank om de expertise van VITO op Europees niveau te valoriseren. VITO brengt in het consortium een aantal van haar onderzoeksprojecten in, die een budget van € 250.000 per jaar vertegenwoordigen.

Wat doet VITO?

VITO speelt binnen AERTO-BBE een voortrekkersrol bij de isolatie en valorisatie van lignine en lignocellulose. Voor beide processen levert het een waaier aan technieken: membraanfiltratie voor de scheiding van nuttige stoffen, maar ook techno-economische analyses en instrumenten om de efficiëntie van de verschillende waardeketens in kaart te brengen.

AERTO in cijfers
  • Partnerproject tussen VITO en onderzoeks- en technologie-instellingen uit zes andere Europese landen: Fraunhofer (Duitsland), VTT (Finland), TNO (Nederland), SINTEF (Noorwegen), Tecnalia Technology Corporation (Spanje) en SP Technical Research Institute (Zweden)
  • Samen vertegenwoordigen deze 7 instellingen in totaal 45.000 experts
  • Looptijd: juni 2014 – juni 2016 voor het startproject
  • Budget: € 3.000.000
VITO ontwikkelt en levert de chemische expertise: ze ontwikkelt verschillende technologieën die het mogelijk maken om de chemische sector niet langer te laten draaien op fossiele grondstoffen, maar op biomassa of hernieuwbare grondstoffen.