Europees project voor meer fysieke beweging in ons mobiliteitspatroon

Om opnieuw meer fysieke beweging in ons mobiliteitspatroon in te bouwen, lanceerde de Europese Unie in 2014 het PASTA-project. Een grootscheepse bevraging in zeven Europese steden, die VITO mee organiseert, moet dienen als nulmeting. De stad Antwerpen is geselecteerd als Belgische voorbeeldregio.

Fysieke inactiviteit is in Europa de vierde grootste risicofactor voor vroegtijdige sterfte. Een van de manieren om dat bij te sturen, is mensen stimuleren om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen. Dat is de insteek van het Europese PASTA-project (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches). In dat project zoeken bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen samen naar oplossingen om wandelen en fietsen, in combinatie met openbaar vervoer, zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Dit voorjaar wordt er een grootschalige bevraging georganiseerd in zeven Europese steden, waaronder Antwerpen. De resultaten zullen worden verwerkt tot een nulmeting, waaraan later kan worden afgemeten of het project vooruitgang maakt.

Wat doet VITO?

VITO neemt de bevraging in Antwerpen voor zijn rekening. Het zal experimenteel onderzoek uitvoeren en op basis van de resultaten concrete aanbevelingen doen. Het PASTA-project sluit naadloos aan bij VITO’s visie op preventieve gezondheidszorg.

PASTA: facts & figures
  • Partnerproject met 14 Europese partners uit 9 landen
  • Looptijd: oktober 2013 – oktober 2017
  • Budget: € 5.100.000 bijdrage van de Europese Commissie, waarvan € 850.000 voor VITO
Bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen zoeken samen naar oplossingen om wandelen en fietsen, in combinatie met openbaar vervoer, zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
PASTA Antwerpen

Na 1 week nu al meer dan 1000 (duizend) PASTA deelnemers in Antwerpen @Stad_Antwerpen @prov_antwerpen @vitobelgium #gezondheid #mobiliteit