ONZE VISIE OP GEZONDHEID

De uitdaging?

“Een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg op mensenmaat. Dankzij de hoge standaard van onze gezondheidszorg leven we steeds langer. Tegelijk krijgen we vaker dan vroeger te kampen met welvaartsziekten en chronische aandoeningen. De hoge kosten die daarmee gepaard gaan, zetten de gezondheidszorg onder druk. Een preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg wordt daarom steeds belangrijker. Het is slimmer om gezondheid te managen en ziektes te voorkomen, dan om ze pas te genezen als ze zich voordoen.”

Wat doet VITO?

“We brengen technologie en kennis in de praktijk en willen bijdragen tot een duurzame gezondheidszorg. VITO heeft de expertise om samen met patiënten, dokters en overheid op zoek te gaan naar nieuwe zorgoplossingen.

We ontwikkelen de technologie om samen met bedrijven nieuwe biomerkers te zoeken en te valideren. Biomerkers geven aan of een ziekte in ontwikkeling is en kunnen zelfs onderscheiden in welk stadium een ziekte zich bevindt. VITO heeft de expertise in huis om een brede waaier aan nuttige biomerkers te identificeren en te valideren. We streven ook naar oplossingen in de vorm van diagnostische tests om ziektes selectiever of vroeger op te sporen. Naast metingen in het lichaam werken we ook aan het ontwikkelen van metingen op het lichaam. Met draagbare sensoren meten we omgevingsfactoren en fysiologische parameters. Die informatie zetten we om in bruikbare kennis voor artsen en patiënten, om de behandeling van ernstige chronische ziekten te verfijnen en te personaliseren.

VITO brengt een unieke combinatie op dit terrein: een sterke technologische kennis om gezondheidsfactoren te meten en te analyseren, een brede ervaring met sensortechnologie, apps en portaaltoepassingen, én een diepgaand inzicht in de relatie tussen gezondheid, omgeving en levensstijl. Zo ontwikkelen we oplossingen op maat van individuele eindgebruikers, zorgverstrekkers en medische professionals.”

Het is slimmer om gezondheid te managen dan om ziektes aan te pakken.
Rudi Torfs
Unit Manager Gezondheid