The Sniffers

De Vlaamse KMO The Sniffers, een wereldwijd expert op het vlak van VOC-emissiemonitoring (vluchtige organische componenten), verzorgde eind 2014 voor het Chinese Ministerie van Milieubescherming een seminarie over de detectie van lekverlies en bijhorende herstelmaatregelen. VITO gaf dit seminarie mee vorm.

De samenwerking tussen VITO en The Sniffers is tot op heden zeer succesvol. VITO is een ruggensteun voor dit project in China. Het partnerschap vergroot het aanzien van onze firma en opent nieuwe deuren. We kijken dan ook uit naar verdere stappen.
Bart Wauterickx
CEO – The Sniffers