QualityNano

QualityNano, een project binnen het 7e kaderprogramma van de Europese Commissie, is een consortium van 28 Europese onderzoekslaboratoria met een expertise inzake nanomaterialen. Ze werken sinds 2011 aan een platform waar ‘best practices’ rond nanoveiligheid optimaal ontwikkeld en gedeeld kunnen worden.

Als een Ierse KMO die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde coatings, stoten we op veel technische uitdagingen waarvoor in Ierland onvoldoende ‘knowhow’ voorhanden is. De unieke expertise die VITO aanbiedt via QualityNano liet ons echter toe om voorbereidende studies uit te voeren naar de slijtage en cytotoxiciteit van een nanocoating die we ontwikkelden. Zonder deze toegang tot de technische uitrusting en de expertise van de onderzoekers van VITO, zou de commercialisering van dit product onherroepelijk vertraging hebben opgelopen.
Hugh Hayden
Hoofd R&D - Radical Coatings Ltd.