Slimme biomerkers peilen naar onze blootstelling aan stoffen

We komen dagelijks aan een overvloed van stoffen bloot te staan, van fijnstof tot weekmakers zoals ftalaten. Om de impact van deze stoffen op ons lichaam nauwkeurig te peilen, gingen vijf VITO-doctorandi op zoek naar geschikte analysemodellen.

Een eerste studie richtte zich op de blootstelling aan ftalaten via de voedselketen. Ftalaten worden gebruikt bij de vervaardiging van lijm of parfums, maar zijn ook weekmakers voor plastics. In haar doctoraat ontwikkelde Tine Fierens het En-Forc-model, dat het huidige blootstellingsmodel van VITO, S-Risk, aanvult met risico’s rond eetgewoonten en voedselbereiding.

In het doctoraat van Sofie De Prins werd aan de hand van biomerkermetingen bij kinderen en volwassen nagegaan of blootstelling aan fijn stof geassocieerd is met oxidatieve stress, inflammatie en wijzigingen in het globale DNA. Britt Wens onderzocht dan weer de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen door middel van genexpressie-analyse in bloedcellen.

Twee andere doctorandi verrichtten onderzoek naar de inzetbaarheid van biomerkers bij (preventief) kankeronderzoek. Wahyu Wijaya Hadiwikarta bestudeerde de mogelijkheden om op basis van thermodynamische principes van DNA-hybridisatie een betere meting van DNA-schade te ontwikkelen. Deze nieuwe technologie schept unieke mogelijkheden om in tumoren mutaties en biomerkers op te sporen. Evelyne Maes ten slotte doctoreerde op de proteomica-technologie om een betere methode voor de detectie van darmkanker uit te werken. Deze doctorandi verdedigden alle vijf met succes hun doctoraat in 2014.

Vijf VITO-doctorandi gingen op zoek naar geschikte analysemodellen om de impact van stoffen op ons lichaam nauwkeurig te peilen.