VITO kernpartner in nieuwe Europese kenniscommunity rond grondstoffen

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) heeft eind 2014 beslist een nieuwe kennis- en innovatiecommunity op te richten waarin wetenschappers en bedrijven zich zullen buigen over het thema grondstoffen. Er komen zes regionale expertisecentra, waarvan er één vanuit Leuven gecoördineerd zal worden. Samen met Umicore, de KU Leuven en de UGent is VITO de trekker van het project in Vlaanderen.

Het EIT stimuleert onderzoek, innovatie, technologie en ondernemerschap over de grenzen heen. Dat doet het via Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). Vanaf 2015 komt er een nieuwe KIC rond grondstoffen (‘raw materials’). De opdracht: de Europese afhankelijkheid van grondstoffen ombuigen in een strategische kracht en in concrete opportuniteiten voor Europese bedrijven. Dat kan onder meer door innovatieve concepten te ondersteunen en te ontwikkelen, start-ups te creëren en jonge wetenschappers te begeleiden.

Umicore, de KU Leuven, de UGent en VITO zetten samen met partners in Wallonië (ULiège en CRM), Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hun schouders onder een van de zes regionale expertisecentra van de nieuwe KIC. Dat zal zich specialiseren in recyclage, urban mining (het valoriseren van grondstoffen in elektronica), het winnen van metalen en mineralen uit industriële residuen, lichtgewicht en duurzaam multidimensionaal materiaalontwerp, sea floor mining (het ophalen van mineralen uit de zeebodem) en de kringloopeconomie.

Wat doet VITO?

Met haar jarenlange ervaring en expertise in grondstoffen, recyclage en de kringloopeconomie speelde VITO een hoofdrol in het opstellen van het winnende voorstel en het ontwikkelen van de beheerstructuur van de nieuwe KIC. VITO levert met Karl Vrancken ook de COO van het managementteam dat het eerste businessplan van de KIC uitschrijft.

EIT Raw Materials in cijfers
  • 116 partners uit 22 Europese lidstaten
  • subsidie van 40-60 miljoen euro per jaar
  • 1 hoofdkwartier en 6 regionale expertisecentra (co-location centres), waarvan 1 in Leuven

Ambities tegen 2018:

  • 40 innovatieve concepten ondersteunen en ontwikkelen
  • 16 start-ups creëren
  • meer dan 1000 masters en doctoraten met een EIT-label opstarten

Ambitie tegen 2022:

  • 70 patenten commercialiseren
Met haar jarenlange ervaring en expertise in grondstoffen, recyclage en de kringloopeconomie speelde VITO een hoofdrol in het opstellen van het winnende voorstel en het ontwikkelen van de beheerstructuur van de nieuwe KIC.
foto: Karl Vrancken
Radio 2 Antwerpen

#OVAM en @VITObelgium leiden komende 4 jaar een prestigieus onderzoek naar afvalbeleid en afvalbeheer id verschillende Europese landen.

EIT

Representatives @EIT_RawMaterial! Congrats to Partners @UmicoreGroup @KarlVrancken @VITObelgium @HZDR_Dresden @kghm_pl