VITO helpt kwaliteit van Belgische waterlichamen in kaart brengen

De kwaliteit van waterlichamen ─ grond- zowel als oppervlaktewater ─ is op veel plaatsen in Europa nog steeds ontoereikend. In het kader van EU Life + ontwikkelde VITO samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) slimme software waarmee beleidsmakers de vinger aan de pols kunnen houden.

De software kreeg de naam WEISS of Water Emissions Inventory planning Support System, en is in de eerste plaats een instrument voor beleidsmakers. Het brengt gedetailleerd in kaart hoe en in welke mate vervuilende stoffen hun weg vinden naar waterlichamen. Die informatie helpt onder meer bij het uitwerken van maatregelen om waterverontreiniging terug te dringen. WEISS deelt een waterlichaam op in kleine rasters, die een gedetailleerde inkijk bieden in de toestand van de waterkwaliteit. De software toont de resultaten via kaarten en tabellen die onmiddellijk bruikbaar zijn voor de verplichte rapportages.

De WEISS-software is gebruiksvriendelijk en kan worden aangepast op maat van de gebruikers. Het werkt met intelligente, ingebouwde algoritmes die flexibel omspringen met datasets zoals afzonderlijke polluenten en verschillende bronnen van verontreiniging. De VMM gebruikt de tool sinds 2011, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sinds 2012. Sinds september 2014 gebruikt men WEISS ook in Wallonië op beleidsniveau.

WEISS deelt een waterlichaam op in kleine rasters, die een gedetailleerde inkijk bieden in de toestand van de waterkwaliteit.