Powering Logistics 2020: hoe kan vrachtvervoer duurzamer?

In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) en 13 Vlaamse bedrijven bekijkt VITO welke duurzame, alternatieve brandstoffen beschikbaar zijn voor de transportsector en wat de voorwaarden zijn om ze te kunnen gebruiken.

Onder de noemer ‘Powering Logistics 2020’ gaat een Vlaams consortium op zoek naar een geschikte vrachtwagenbrandstof voor de toekomst. Samen willen de partners het gebruik van duurzame alternatieven voor goederenvervoer op de weg stimuleren. Binnen dit pilootproject maken ze een technisch-economische analyse als startpunt voor meer toegespitst onderzoek. In de volledige goederensector wordt momenteel 95 procent van alle verbruikte energie opgewekt op basis van fossiele olie. De vraag naar fossiele olie steeg tussen 2009 en 2013 bovendien met 21 procent.

De experts onderzoeken welke alternatieven op korte of langere termijn in beeld komen. Ze kijken zowel naar technische kenmerken als naar de logistieke haalbaarheid. De resultaten van het onderzoeksproject worden eind 2015 voorgesteld.

Wat doet VITO?

VITO staat in voor de wetenschappelijke ondersteuning van Powering Logistics 2020. Zo toetst ze milieuvoordelen en de technische haalbaarheid van alternatieve brandstoffen af. Ook zorgt VITO voor de wetenschappelijke opvolging en validatie van de praktijktesten die tijdens het project worden uitgevoerd. Daarvoor maakt ze gebruik van dataloggers in de voertuigen, die specifieke data verzamelen en doorsturen naar een centrale VITO-server.

VIL-project in cijfers
  • Partnerproject van VIL, VITO en 13 Vlaamse bedrijven
  • Looptijd: februari 2014 – november 2015
Onder de noemer ‘Powering Logistics 2020’ gaat een Vlaams consortium op zoek naar een geschikte vrachtwagenbrandstof voor de toekomst.