Europese RTO’s inspireren elkaar via EARTO

Vanuit het Europese samenwerkingsverband EARTO, kort voor European Association of Research and Technology Organisations, wil VITO haar expertise internationaal verder ontplooien. Kennis delen en technologische ontwikkelingen onderling afstemmen staan daarbij centraal.

EARTO is een samenwerkingsverband van 350 Europese onderzoeks- en technologieorganisaties (RTO’s). Ze richten hun focus op intense netwerking, afstemming en uitwisseling van expertise, met een groter Europees potentieel als doel. Zo dragen ze bij tot een meer innovatieve en competitieve Europese economie.

Uit EARTO ontstond AERTO, kort voor Associated European Research and Technology Organisations, dat nog een stap verder gaat en de onderzoeksprogramma’s van de grootste Europese RTO's op elkaar afstemt (‘joint programming’). Het doet dat voor maatschappelijke uitdagingen die te complex of te groot zijn voor één enkele RTO. Een van die uitdagingen is de transitie naar een biogebaseerde economie. VITO is op dat vlak een cruciale speler en werkt sinds december 2014 mee aan AERTO. Ze speelt met name een voortrekkersrol bij de chemische isolatie en valorisatie van lignine en lignocellulose, en versterkt zo de  impact van haar onderzoeksprogramma rond duurzame chemie. Roger Dijkmans, manager bij VITO: “De technologie die VITO of andere RTO’s ontwikkelen, wil een maatschappelijke impact hebben. Daarvoor is structurele Europese samenwerking nodig. Organisaties zoals EARTO en AERTO zijn daarbij een sterke steun.”

EARTO in cijfers
  • Vertegenwoordigt 350 Europese RTO’s en 150.000 onderzoekers bij de Europese Commissie en andere internationale organisaties
  • In Vlaanderen zijn naast VITO ook imec en i-Minds lid. Buitenlandse instellingen als Frauenhofer, CEA, TNO, VTT, SINTEF, SP en Technalia zijn enkele van de andere leden
VITO is op vlak van transitie naar een biogebaseerde economie een cruciale speler en werkt sinds december 2014 mee aan AERTO.