VITO peilt naar geothermie in de Kempen

VITO voert sinds 2014 een haalbaarheidsstudie uit naar geothermie in de Antwerpse gemeenten Beerse, Malle, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Dit gebeurt in samenwerking met Janssen Pharmaceutica, dat de duurzame aardwarmte graag wil gebruiken voor zijn vestiging in Beerse.

De studie onderzoekt de mogelijkheid om warm water op te pompen vanuit aardlagen tussen 2 en 3,5 kilometer diep. De temperatuur van het water kan oplopen tot 90°C, wat het geschikt maakt als energiebron voor duurzame temperatuurregeling. De regio Kempen leent zich op papier uitstekend voor het oppompen van aardwarmte, maar de praktische haalbaarheid kan enkel via intensief en lokaal bodemonderzoek worden getest.

Voor Janssen Pharmaceutica ontwierp VITO een scenario uit waarin aardwarmte uit de ondergrond wordt onttrokken en overtollige warmte opnieuw in de ondergrond geïnjecteerd wordt. Dat heeft een dubbel voordeel: bovengronds gaat geen restwarmte verloren, ondergronds ontstaat er een evenwichtig drukniveau in het waterreservoir.

Wat doet VITO?

VITO verzamelde geologische data over de ondergrond in de regio, op basis van overheidsgegevens en eigen metingen. Vervolgens ontwikkelde VITO een geothermisch model op maat. Het geeft een overzicht van de verschillende warmtereservoirs, de eigenschappen van de omliggende grondlagen en de manier waarop de warmte ondergronds circuleert.

De regio Kempen leent zich op papier uitstekend voor het oppompen van aardwarmte, maar de praktische haalbaarheid kan enkel via intensief en lokaal bodemonderzoek worden getest.