VITO coacht Vlaamse steden bij slim energiegebruik

Stijgende bevolkingsdichtheid, schaarse ruimte en milieudruk  maken dat Europese steden slimmer, efficiënter en duurzamer om moeten springen met energie. Binnen het Vlaamse netwerk Smart Energy Cities adviseert VITO Gent en andere centrumsteden over de invoering van duurzame energie.

Het Vlaamse netwerk Smart Energy Cities werd in het najaar van 2013 opgericht binnen de schoot van Step-Up, een samenwerkingsverband tussen Gent en de Noord-Europese havensteden Glasgow, Göteborg en Riga dat de ontwikkeling van slimme energiemodellen wil stimuleren. Binnen het Vlaamse netwerk wisselt Gent met andere centrumsteden expertise uit en stippelde het een leertraject uit. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op duurzame technologie, maar eveneens op bewustmakings- en transitietrajecten voor de lokale bevolking.

Wat doet VITO?

Voortrekkers binnen Smart Energy Cities zijn naast Gent ook Antwerpen, Hasselt, Genk, Kortrijk, Oostende, Mechelen en Leuven. Dat zijn allemaal steden die de voorbije jaren ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen formuleerden. Als onafhankelijk adviseur neemt VITO samen met hen een een breed pakket aan onderwerpen onder de loep: modellen voor warmtenetten, energiekaarten, de aanpak van collectieve renovatiecampagnes, de evaluatie van het beleid rond personen- en goederenvervoer, …

Smart Energy Cities Network: facts & figures
  • Partnerproject van 10 Vlaamse centrumsteden
  • Looptijd: november 2013 – juni 2015
  • Budget: € 590.000 in het STEP-UP project, waarvan een deel wordt aangewend voor de activiteiten van het Smart Energy Cities Network
De nadruk ligt niet alleen op duurzame technologie, maar eveneens op bewustmakings- en transitietrajecten voor de lokale bevolking.