Naar een duurzamer warmtegebruik in de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen is een geschikte regio om ondergrondse warmte uit watervoerende lagen op te diepen. Dat bleek uit onderzoek door EnergyVille. De toepassingen zijn legio: zo werkt geothermie onder meer kostenbesparend voor glastuinbouwbedrijven. In de stad Antwerpen ging EnergyVille dan weer na hoe warmteoverschotten elders kunnen worden hergebruikt. De overtollige warmte van een afvalverwerkingsbedrijf is ideaal om bijvoorbeeld een nabijgelegen zwembad te verwarmen.

Op vraag van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen ging EnergyVille in de eerste plaats na of geothermie een voordeel biedt voor Antwerpse glastuinbouwbedrijven. Heel wat van deze bedrijven onderhouden de temperatuur van hun serres door warmtekrachtkoppeling op basis van gas. Uit de studie van EnergyVille blijkt echter dat geothermie de efficiëntie verhoogt en de productiekosten verlaagt, op voorwaarde dat bedrijven clusters vormen. Een installatie vraagt immers om een forse investering, die beter gedeeld wordt.

In de stad Antwerpen onderzocht EnergyVille ook hoe de vraag naar en het aanbod van warmte op een duurzame manier op elkaar afgestemd kunnen worden. Een mogelijke oplossing is een warmtenet, dat overtollige warmte afleidt naar plaatsen waar een tekort is. In en rond Antwerpen voerde EnergyVille een haalbaarheidsstudie uit op 5 locaties, waaronder een logistiek terrein in aanbouw, een sociale woonwijk en een industrieterrein. Uit de studie bleek dat verschillende 'warmtelijnen' technisch en economisch haalbaar zijn. Zo kan het zwembad van Ekeren in theorie verwarmd worden door de restwarmte van het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Ook voor de andere locaties waren de vooruitzichten positief.

Wat doet VITO?

VITO hanteerde in beide projecten zijn expertise rond het opstellen van techno-economische haalbaarheidsstudies. Het bracht vraag en aanbod gedetailleerd in kaart en stelde aan de hand daarvan een theoretisch inschattingsmodel op.

De overtollige warmte van een afvalverwerkingsbedrijf is ideaal om bijvoorbeeld een nabijgelegen zwembad te verwarmen.