Innovatieve technieken voor een slimme stad

68 procent van alle Europeanen woont in de stad, een percentage dat tegen 2050 naar alle verwachting zal stijgen tot 80 procent. Het maakt de stad tot een ideaal bolwerk in de strijd voor een duurzame, klimaatneutrale toekomst. Via proeftuinen in Amsterdam en Grenoble zet het Europese City Zen-project deze ambitie kracht bij.

De transitie naar een slimme stad kan maar succesvol zijn als ze eerst op pilootschaal wordt uitgetest. Dat is de insteek van de 23 partners ─ lokale overheden, kennisinstellingen, huisvestingsmaatschappijen, netwerkoperatoren en bedrijven ─ van het Europese City Zen-project. In twee steden, Grenoble en Amsterdam, fungeren respectievelijk de wijken Eco-Cité en Nieuw-West als proeftuinen voor innovaties zoals smart grids, warmtenetten en de (collectieve) verduurzaming van woningen.

Aan de voet van de Alpen zal in Grenoble het stedelijk warmtenet uitgebreid worden met innovatieve technieken (zoals een very low temperature district heating loop, gekoppeld aan warmterecuperatie van afvalwater) en zal men ongeveer 500 woningen energetisch renoveren. In Amsterdam beoogt men in meer dan 500 (voornamelijk sociale) woningen energierenovatie: oppervlaktewater dient er voor koeling op wijkniveau, restwarmte komt voort uit afvalwater, … In beide demonstratieprojecten wordt uitgebreid aandacht besteed aan het coachen van de bewoners.

Wat doet VITO?

VITO is coördinator van het City Zen-project en zet sterk in op participatie. Het schaaft aan een model om burgers bij City Zen te betrekken. Daarnaast werkt het een methodologie uit die stakeholders zoals bedrijven, overheden en burgers de kans geeft om samen te werken aan een slimme stad.

City Zen: facts & figures
  • Partnerproject tussen 23 Europese partners uit 5 landen
  • Past in het Europese Zevende Kaderprogramma
  • Looptijd: maart 2014 – maart 2019
  • Budget: € 25.000.000
De transitie naar een slimme stad kan maar succesvol zijn als ze eerst op pilootschaal wordt uitgetest.