Duurzame woningrenovatie getest in de praktijk

Het Vlaamse Kennisplatform Woning-Renovatie zoekt methodes om huizen en appartementen duurzaam te renoveren. In 10 proeftuinen over heel Vlaanderen zullen de komende jaren diverse duurzame renovatieconcepten worden getest op hun haalbaarheid, Het project moet dienen als beleidsinspiratie voor de Vlaamse overheid.

De 10 proeftuinen werden in 2014 opgestart onder de vleugels van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Met de proeftuinprojecten en het platform wil het IWT ─ in samenwerking met meer dan 100 Vlaamse partners uit ondermeer de bouwsector, onderzoekswereld en woningeigenaars ─ de technische haalbaarheid, efficiëntie en betaalbaarheid van duurzame en innovatieve renovatieconcepten nagaan. De concepten worden uitgetest in uiteenlopende woonvormen: sociale woonwijken, appartementsgebouwen, straten met rijwoningen, … Concreet stelt het project de volgende doelen:

 • opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten ontwikkelen
 • de samenwerking tussen leveranciers, ontwerpers en uitvoerders stimuleren
 • de vraagzijde versterken door een groepsgewijze aanpak en alternatieve financieringsvormen
 • aantonen dat kostenoptimale energieprestatieniveaus ook haalbaar zijn
Wat doet VITO?

VITO verzorgt binnen het Kennisplatform, in samenwerking met PassiefHuisPlatform, de klantbenadering en de opmaak van financiële en businessmodellen. Daarnaast is het actief betrokken in twee proeftuinen. In de ECOREN-proeftuin in Munsterbilzen en Hoeselt staat het in voor de algemene coördinatie en voor het hoofdstuk sociale innovatie, waarbij gebruikers gevraagd wordt naar hun ervaringen. In de RENOSEEC-proeftuin in Sint-Amandsberg (Gent) voert VITO een wijkscan uit. Op basis van hun gezinssamenstelling,  energieverbruik en andere sociale parameters worden zo de bouwblokken geselecteerd waar de energierenovaties zullen plaatsvinden.

IWT-proeftuinen: facts & figures

Kennisplatform:

 • Partnerproject van 12 Vlaamse partners: kennisinstellingen, beroepsverenigingen, bedrijven en expertenkoepels
 • Looptijd: 2014 –2018
 • Budget: € 1.000.000

Proeftuinproject ECOREN:

 • Partnerproject met 15 Vlaamse partners uit de bouwsector, kennisinstellingen en de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium
 • Looptijd: 2014 - 2018
 • Budget: € 721.565

Proeftuinproject RENOSEEC:

 • Partnerproject met 15 Vlaamse partners uit de bouwsector en kennisinstellingen
 • Looptijd: 2014 - 2018
 • Budget: € 589.466
De concepten worden uitgetest in uiteenlopende woonvormen: sociale woonwijken, appartementsgebouwen, straten met rijwoningen, …