ONZE VISIE OP DUURZAME ENERGIE

De uitdaging?

“Vlaanderen en Europa bereiden zich voor op een toekomst met hernieuwbare energie en een overgang naar meer elektrisch aangedreven toepassingen zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, ... Om performant te blijven, moet het energienet zich hieraan aanpassen. Onze energienetten moeten dus intelligenter worden, zodat ze flexibel kunnen inspelen op aanbod en vraag. Om tijdelijke overschotten en tekorten op te vangen, moeten we ook op zoek naar innovatieve manieren om hernieuwbare energie op te slaan.

Door de uitdagingen op het vlak van milieu en klimaat en de groeiende wereldbevolking moeten steden wereldwijd slimmer omgaan met hun energievoorziening. Er zijn heel wat stedelijke proeftuinen waar men experimenteert met lokale intelligente energienetten (smart grids) of warmtenetten. Deze kunnen de weg wijzen naar duurzame stedelijkheid.”

Wat doet VITO/EnergyVille?

“VITO investeert al lang in onderzoek naar intelligente energienetten en duurzame stedelijkheid. Sinds 2012 bundelen we de krachten met de KU Leuven en imec, onder de noemer ‘EnergyVille – Energie binnen een grootstedelijke omgeving’. Binnen dat samenwerkingsverband leveren we, als onafhankelijke partner, expertise inzake energie en duurzame stedelijke ontwikkeling aan industrie en overheden.

Voor de ontwikkeling van nieuwe technologie focussen we op:

  • de opslag van elektrische energie;
  • thermische energie;
  • de samenwerking en onderlinge interactie van verschillende componenten in het energiesysteem (interoperabiliteit);
  • de fysieke integratie van hernieuwbare energie.

Nieuw aan de aanpak van EnergyVille is dat we aan die technologische onderbouw ook  onderzoek over  het energiesysteem en de stedelijke context hebben toegevoegd. We formuleren adviezen aan beleidsmakers, lossen duurzaamheids- en economische vraagstukken op, denken nieuwe businessmodellen uit en betrekken stakeholders in de visievorming. Het doel: waardevolle technologie verzilveren via nieuwe energieconcepten, die in de samenleving van de toekomst echt het verschil kunnen maken.”

Slimme technologie maakt hernieuwbare energie rendabeler.
Leen Govaerts en Bert Gysen
Unit Manager Smart Energy & Built Environment en Unit Manager Energietechnologie