TEPPFA

TEPPFA is de Europese sectorfederatie voor kunststof leiding systemen en sluitstukken. Ze werkt al jaren samen met VITO om op sectorniveau levenscyclusanalyses (LCA’s) uit te voeren voor producten uit het gamma van kunststof leiding systemen (rioleringssystemen, water toevoer systemen, binnenhuis leidingen voor toe- en afvoer van water. Daarnaast rekent TEPPFA op VITO als technisch consulent voor de begeleiding van hun PEF-pilootproject (Product Environmental Footprint), dat werkt aan een Europees label voor duurzame producten.

We kozen voor VITO vanwege hun expertise en hun onafhankelijke positie. De samenwerking met VITO versterkt bovendien onze geloofwaardigheid: voor een handelsorganisatie als TEPPFA is dat aspect cruciaal.”
Tony Calton
General Manager - TEPPFA