ALBON

Grensregio’s zijn op geologisch vlak vaak moeilijk te doorgronden, aangezien er aan beide zijden van de grens verschillende ondergrondmodellen gehanteerd worden. In het kader van het Belgisch-Nederlandse H3O-project werkte VITO in opdracht van ALBON (afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen) aan een geologisch en hydrogeologisch 3D-model van de Roerdaalslenk in Belgisch en Nederlands Limburg.

VITO verlegt geologische grenzen in het H3O-project. Samen met TNO maakt het een state-of-the-art 3D-model van de ondergrond aan beide zijden van de grens. Daarop kunnen de overheden steunen bij het duurzaam beheer van de ondergrond in de grenszone.
Griet Verhaert
Beleidsmedewerker - ALBON