Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen

In 2014 werd het open innovatieplatform ‘Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen’ afgesloten. Drie jaar lang werkten in totaal 70 Vlaamse bedrijven samen in een living lab voor de versnelde invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen.

De ‘Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen’ werd in 2011 opgericht op initiatief van de Vlaamse Minister van Innovatie. Meer dan 70 partners konden in de proeftuin hun innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten uittesten via een representatieve testpopulatie in hun echte leef- en werkomgeving. Het doel was om de innovaties bij te sturen en/of te versnellen en om toekomstige noden te capteren. De introductie van elektrische mobiliteit vergt een nauwe samenwerking tussen bedrijven uit uiteenlopende sectoren (voertuigen, laadinfrastructuur, energie en mobiliteit), kennisinstellingen en lokale overheden.

Wat doet VITO?

VITO was via het Programme Office verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van de hele proeftuin. Hierbij werd de samenwerking tussen de proeftuinpartners onderling gefaciliteerd en daarnaast was het Programme Office ook het centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en geïnteresseerde bedrijven van buiten de proeftuin.

Daarnaast speelde VITO ook zijn technische expertise uit via het Volt-Air platform. VITO stond in voor de datamonitoring van de elektrische voertuigen binnen Volt-Air en bracht zo het dagelijks gebruik en de energiestromen gedetailleerd in kaart. EnergyVille, waarin VITO een partner is, onderzocht binnen Volt-Air ook de praktische integratie van elektrische voertuigen in bedrijfsvloten en in de microgrids (slimme energienetwerken) van bedrijven. Ook met het EVA platform werd samengewerkt rond slimme laadinfrastructuur.

Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen in cijfers
  • Partnerproject van 70 Vlaamse partners
  • Looptijd: juli 2011 – december 2014
  • Budget: 27 m€
  • www.proeftuin-ev.be
Drie jaar lang werkten in totaal 70 Vlaamse bedrijven samen in een living lab voor de versnelde invoering van elektrische wagens in Vlaanderen.