Vlaamse doelstellingen hernieuwbare energie bestudeerd

Welk aandeel hernieuwbare energie is in Vlaanderen mogelijk? In opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA) onderzocht VITO in samenwerking met diverse energiestakeholders haalbare streefdoelen. De studie past in het Actieplan Hernieuwbare Energie 2030.

In januari 2014 maakte de Europese Commissie de grote lijnen voor het klimaat- en energiebeleid tot 2030 bekend. Daarin wordt voor de EU een globale doelstelling van 27% hernieuwbare energie voorgesteld. Welke bijdrage kan Vlaanderen leveren? Om die vraag te beantwoorden, werkt Vlaanderen aan een Actieplan Hernieuwbare Energie 2030.

Op vraag van het VEA modelleerde VITO, in overleg met Vlaamse kennisinstellingen, energiefederaties en -netwerken, lobbygroepen en bedrijven, verschillende scenario’s:

  • Low: 20% hernieuwbare energie tegen 2030, 60% tegen 2050
  • Medium: 25% tegen 2030, 75% tegen 2050
  • High: 30% tegen 2030, 85% tegen 2050
  • Low start, high end: 20% tegen 2030, 85% tegen 2050
Wat doet VITO?

VITO heeft met het Belgische TIMES-model scenario’s ontwikkeld waarbij doelen op het vlak van hernieuwbare energie worden opgelegd voor 2030, 2040 en 2050. Het TIMES-model zoekt uit hoe we die doelen zo goedkoop mogelijk kunnen realiseren en bekijkt daarbij het hele traject. Vervolgens hebben onderzoekers de scenario’s vertaald naar Vlaanderen en de haalbaarheid afgetoetst bij de verschillende stakeholders. In een volgende fase zal het VEA deze bevindingen vertalen naar beleidsmaatregelen.

Prognoses Hernieuwbare Energie in cijfers
  • Looptijd: september 2013 - juni 2014
  • Budget: € 108.828
Globale doelstelling EU: 27% hernieuwbare energie.