Elektriciteit gebruiken op het gunstigste moment

Aangezien wind- en zonne-energie niet altijd voorradig zijn, vallen we nog te vaak terug op klassieke en dure elektriciteit. Slimme apparaten kunnen ons helpen om groene energie maximaal te benutten op momenten dat ze opgewekt wordt. Door in te zetten op deze innovatie, helpt VITO mee om de richtlijnen van de Europese Derde Elektriciteitsrichtlijn te halen.

Ook op bewolkte of windluwe dagen blijft onze vraag naar energie even groot. Daarom wordt het groene energieaanbod noodgedwongen nog steeds aangevuld met traditionele energie. De Europese Derde Elektriciteitsrichtlijn (2009) wil de vraag zoveel mogelijk ombuigen naar momenten dat elektriciteit in overvloed voorhanden en bijgevolg goedkoop is, zoals op zonnige of winderige dagen. In de praktijk leidde dat al tot de ontwikkeling van slimme apparaten, die semi-autonoom opereren en elektriciteit verbruiken op de meest gunstige momenten. Deze apparaten zijn nog niet op de markt beschikbaar, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Wat doet EnergyVille?

EnergyVille ontwikkelde een slimme waterboiler, gestuurd door zelflerende algoritmes. Aan de hand van die algoritmes registreert het toestel het waterverbruikspatroon van de gebruiker. Op basis van de verwachte waterconsumptie en de stroomprijzen, beslist het apparaat zelf wanneer en hoelang het werkt. Momenteel bekijkt EnergyVille hoe deze slimme algoritmes ook andere huishoudtoestellen kunnen aansturen.

De Europese Derde Elektriciteitsrichtlijn (2009) wil de vraag zoveel mogelijk ombuigen naar momenten dat elektriciteit in overvloed voorhanden en bijgevolg goedkoop is, zoals op zonnige of winderige dagen.